Γαστρονομικά πιάτα από πολυανθρακικό

Γαστρονομικά δοχεία από πολυανθρακικό, διαφανή, κατάλληλα για ζεστά και κρύα βιτρίνες, θερμοκρασία χρήσης από - 40 ° έως + 99 ° C
€0,00

Βάθη (D) : 65; 100; 150 Ώρες. 200 mm

Διαστάσεις (L x B):

  • GN 1/1 - 530 x 325 mm
  • GN 1/2 - 325 x 265 mm
  • GN 1 / 3-325 x 176 mm
  • GN 1/4 - 265 x 163 mm
  • GN 1/6 - 176 x 162 mm
  • GN 1/9 - 176 x 108 mm